Asukohtade selgituseks Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus (TLÜAR), Rävala pst 10 / Locations in Tallinn University Academic Library (AL TLU), Rävala Ave 10

TLÜAR - Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu
AL TLU - Tallinn University Academic Library

TLÜAR kojulaenutus / AL TLU home lending teavik asub põhikogus, laenutatakse koju / an item is in basic collection, home lending
TLÜAR kohalkasutus / AL TLU in-house use teavik asub põhikogus, laenutatakse lugemissaali / an item is in basic collection, loan for in-house use
TLÜAR perioodika (koju) / AL TLU serials teavik asub põhikogus, laenutatakse koju / an item is in basic collection, home lending
TLÜAR perioodika (kohalkasutus) / AL TLU serials in-house use teavik asub põhikogus, laenutatakse lugemissaali / an item is in basic collection, loan for in-house use
TLÜAR baltika kogu / AL TLU baltics collection teavik asub baltika kogus 1. korrusel, saab kasutada saalis / an item is in baltica reading room (fl. 1), loan for in-house use
TLÜAR filosoofia saal (koju) / AL TLU Philosophy (home) teavik asub C-korpuses 1. korrusel, laenutatakse koju / an item is in C building, home lending
TLÜAR filosoofia saal (kohalkasutus) / AL TLU Philosophy (in-house use) teavik asub C-korpuses 1. korrusel, saab kasutada ainult saalis / an item is in C building, loan only for in-house use
TLÜAR humanitaarteadused (koju) / AL TLU humanities (home) teavik asub humanitaarteaduste saalis 2. korrusel, laenutatakse koju / an item is in humanities reading room (fl. 2), home lending
TLÜAR humanitaarteadused (kohalkasutus) / AL TLU humanities (in-house use) teavik asub humanitaarteaduste saalis 2. korrusel, saab kasutada ainult saalis / an item is in humanities reading room (fl. 2), loan for in-house use
TLÜAR kasvatusteadused (koju) / AL TLU educational sciences teavik asub sotsiaalteaduste saalis 2. korrusel, laenutatakse koju / an item is in social sciences reading room (fl. 2), home lending
TLÜAR kasvatusteadused (kohalkasutus) / AL TLU educational sciences (in-house use) teavik asub sotsiaalteaduste saalis 2. korrusel, saab kasutada ainult saalis / an item is in social sciences reading room (fl. 2), loan only for in-house use
TLÜAR loodusteadused (koju) / AL TLU science teavik asub loodus- ja rakendusteaduste saalis 3. korrusel, laenutatakse koju / an item is in natural and applied sciences reading room (fl. 3), home lending
TLÜAR loodusteadused (kohalkasutus) / AL TLU science (in-house use) teavik asub loodus- ja rakendusteaduste saalis 3. korrusel, saab kasutada ainult saalis / an item is in natural and applied sciences reading room (fl. 3), loan only for in-house use
TLÜAR meditsiini ja sporditeaduste saal (koju) / AL TLU Medical and Sports Science Reading Room teavik asub meditsiini ja sporditeaduste saalis 3.korrusel, laenutatakse koju / an item is in medical and sports science reading room (fl. 3), home lending
TLÜAR meditsiini ja sporditeaduste saal (kohalkasutus) / AL TLU Medical and Sports Science Reading Room (in-house use) teavik asub meditsiini ja sporditeaduste saalis 3.korrusel, saab kasutada ainult saalis / an item is in medical and sports science reading room (fl. 3), loan only for in-house use
TLÜAR pedagoogika arhiiv (kohalkasutus) / AL TLU pedagogics (in-house use) teavik asub põhikogus, laenutatakse lugemissaali / an item is in basic collection, loan for in-house use
TLÜAR rakendusteadused (koju) / AL TLU applied sciences teavik asub loodus- ja rakendusteaduste saalis 3. korrusel, laenutatakse koju / an item is in natural and applied sciences reading room (fl. 3), home lending
TLÜAR rakendusteadused (kohalkasutus) / AL TLU applied sciences (in-house use) teavik asub loodus- ja rakendusteaduste saalis 3. korrusel, saab kasutada ainult saalis / an item is in natural and applied sciences reading room (fl. 3), loan only for in-house use
TLÜAR Rein Müllersoni kogu / AL TLU Collection of Rein Müllerson teavik asub sotsiaalteaduste saalis 2. korrusel, laenutatakse koju / an item is in social sciences reading room (fl. 2), home lending
TLÜAR sotsiaalteadused (koju) / AL TLU social sciences teavik asub sotsiaalteaduste saalis 2. korrusel, laenutatakse koju / an item is in social sciences reading room (fl. 2), home lending
TLÜAR sotsiaalteadused (kohalkasutus) / AL TLU social sciences (in-house use) teavik asub sotsiaalteaduste saalis 2. korrusel, saab kasutada ainult saalis / an item is in social sciences reading room (fl. 2), loan only for in-house use
TLÜAR teatmekogu / AL TLU reference collection teavik asub teatmesaalis C-korpuses 1.korrusel, saab kasutada ainult saalis / an item is in reference books reading room in C building, loan only for in-house use
TLÜAR uudiskirjandus / AL TLU new acquisitions teavik asub 2. korrusel uudiskirjanduse näitusel / an item is in exhibition of new books (fl. 2)
TLÜAR väliseesti kogu / AL TLU Expatriate Estonian Literature teavik asub väliseesti kirjanduse kogus 3. korrusel, saab kasutada saalis / an item is in expatriate estonian literature centre (fl. 3), loan for in-house use


Asukohtade selgituseks Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus (Narva mnt 27/29) / Locations in Tallinn University Academic Library (Narva Ave 27/29)

TLÜAR Õpikeskus / AL TLU Study Centre Narva mnt 29, ASTRA maja


Asukohtade selgituseks Tallinna Ülikoolis / Locations in Tallinn University

TLU - Tallinn University
TLÜ - Tallinna Ülikool

TLÜ Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus / TLU Institute of History, Archaeology and Art History Uus-Sadama 5
TLÜ arheoloogia teaduskogu / TLU Archeology Research Collection Rüütli 10
TLÜ filmi- ja meediaraamatukogu / TLU Film and Media Library Narva mnt 27, NOVA maja, 4. korrus
TLÜ Eesti demograafia keskus / TLU Estonian Institute for Population Studies Uus-Sadama 5 M-553
TLÜ Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus / TLU Estonian Women's Studies and Resource Centre Narva mnt. 25 T-510
TLÜ Eesti Semiootikavaramu / TLU Estonian Semiotics Repository Uus-Sadama 5 M-320
TLÜ Humanitaarteaduste instituut / TLU School of Humanities Uus- Sadama 5
TLÜ Keelekeskus / TLU Language Centre Narva mnt 29 ruum S-324
TLÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut / TLU Institute of International and Social Studies Uus-Sadama 5 M-642
TLÜ Ökoloogia Instituut / TLU Institute of Ecology Uus-Sadama 5 M-534
TLÜ Ühiskonnateaduste Instituut / TLU School of Governance, Law and Society Narva mnt 29 A- 133